KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN (EPS-TOPIK) DÀNH CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THAY ĐỔI VÀ SẼ KHÔNG CÔNG KHAI NỘI DUNG

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN (EPS-TOPIK) DÀNH CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THAY ĐỔI VÀ SẼ KHÔNG CÔNG KHAI NỘI DUNG

06 / 06 / 2021 - Tìm hiểu Hàn Quốc


국내에 취업하는 외국인근로자들의 한국어시험(EPS-TOPIK)이 공개 문제에서 비공개 문제로 출제 방식이 바뀐다.

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho người lao động nước ngoài (EPS-TOPIK) đang tiến hành bên phía Hàn Quốc được thay đổi nội dung từ hình thức được ôn tập theo đề cương sẽ chuyển qua hình thức không công khai nội dung đề cương được thi.

고용노동부와 한국산업인력공단은 한국어 우수자 선발을 위해 ‘고용허가제 한국어시험’을 공개문제 출제방식에서 비공개문제 출제방식으로 전환하고, 이에 맞춰 한국어 표준교재를 개발, 15개 송출국가에 보급한다고 31일 밝혔다.

Nhằm tuyển được những người đạt tiêu chuẩn tiếng Hàn, ngày 31 vừa qua Bộ Lao Động và cơ quan phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD) đã cho biết sẽ thay đổi nội dung được ôn tập sang hình thức không được công khai trong kỳ thi tiếng Hàn EPS. Đồng thời triển khai giáo trình tiếng Hàn đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho 15 quốc gia có người lao động có nhu cầu XKLD qua Hàn Quốc.

외국인근로자들이 국내 사업장에 취업하기 위해서는 반드시 고용허가제 한국어시험에 합격해야 한다. 한국어시험은 그동안 송출국가에 한국어를 공부할 수 있는 기반이 충분하지 않아 문제은행 방식으로 2000문제가 들어 있는 공개문제집에서만 출제해왔다.

Để đủ tiêu chuẩn xin việc trong các nhà máy, doanh nghiệp ở Hàn Quốc. Lao động nước ngoài phải vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn EPS. Trong các kì thi vừa qua, ở các quốc gia tham gia xuất khẩu lao động do chỉ học căn bản giao tiếp tiếng Hàn Quốc cho nên đề thi chỉ giới hạn trong 2000 câu hỏi ôn tập đã có sẵn.

고용부 관계자는 “한국어시험이 시행된 지 7년이 지나면서 송출국가에 세종학당 같은 한국어 교육기관이 많이 생겨 비공개 문제로 출제하기로 했다”고 설명했다.

Người có trách nhiệm trong cơ quan chủ quản Bộ lao động đã giải thích rằng: ” Kỳ thi tiếng Hàn đã được tiến hành qua 7 năm và đã có nhiều cơ quan đào tạo tiếng Hàn giống như trường SE CHONG ở các quốc gia xuất khẩu lao động nên chúng tôi quyết định sẽ thay đổi nội dung thi tiếng Hàn với những câu hỏi chưa từng được công khai ôn tập”.

표준교재는 6월부터 15개 송출국가에 제공되며, 고용허가제 홈페이지(www.eps.go.kr)를 통해 음성파일과 함께 내려 받아 사용할 수 있다. 비공개 문제는 올해 50% 출제되고 내년부터 100%로 확대될 예정이다.

Giáo trình chuẩn thi tiếng Hàn Quốc dự định sẽ được công khai thông qua web EPS (www.eps.go.kr). Phần nội dung không được công khai dự định sẽ được sử dụng 50% trong năm nay và 100% từ năm tới (2013).

이태희 고용부 인력수급정책관은 “매년 20~30만명의 외국인이 한국어시험에 응시한다”면서 “이번 조치를 통해 외국인 근로자의 한국어 능력을 향상시키고 한류를 확산시키는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

Ông Lee Tae Hee đã nói: ” Mỗi năm có khoảng 200 _ 300 nghìn LDNN tham dự thi kỳ thi tiếng Hàn và chúng tôi mong sẽ cải thiện tình hình năng lực tiếng hàn thông qua cơ chế quản lý mới này và sẽ nhân rộng và mở rộng trào lưu tiếng Hàn”.

(Nguồn: Viet4rum)

Bài viết cùng chủ đề

TÌM HIỂU VỀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRÊN TÀU THUYỀN TẠI HÀN QUỐC

TÌM HIỂU VỀ ĐỜI SỐNG CỦA CÁC LAO ĐỘNG LÀM...

Từ phí phạt bất hợp pháp đến bạo lực –...

Kinh tế Hàn Quốc dự đoán tăng trưởng năm 2015

Kinh tế Hàn Quốc dự đoán tăng trưởng năm 2015

Mức trung bình của 27 công ty dự báo kinh...

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI HỌC TIẾNG HÀN THÔNG QUA LÀN SÓNG HANLLYU

TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI HỌC TIẾNG HÀN THÔNG QUA...

한국의 알파벳, 훈민정음은 1443년, 조선의 제 4대 임금 세종대왕에 의해...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »