Luyện thi Topik

Luyện thi Topik


Chương trình luyện thi Topik gồm 3 cấp độ Topik 1, Topik 2 và Topik 3

Ôn luyện topik I và II : Ôn luyện, củng cố và bổ sung những kiến thức căn bản về Ngữ pháp, Từ Vựng cho học viên bước vào kì thi theo giáo trình cập nhật mới nhất về những nội dung thường hay xuất hiện theo sự khảo sát qua các kì thi trước. Khi học viên vững kiến thức chung sẽ luyện giải đề với các phương pháp luyện đọc, luyện nghe, luyện viết nhằm giúp cho người tham gia thi đạt kết quả cao nhất.

Lớp luyện thi Topik được khai giảng vào ngày 20 hàng tháng.

  • Một khóa học ôn thi TOPIK có 36 buổi
  • 1 buổi học trong 1 tiếng 30 phút 
  • 1 tuần học 3 buổi:

+  Buổi 1 của mỗi tuần: 20 phút đầu sẽ học ngữ pháp, 70 phút kế sẽ giải đề đọc

+ Buổi 2 của mỗi tuần: 50 phút đầu làm bài viết, 30 phút kế làm bài đọc, 10 phút cuối làm bài nghe

+ buổi 3 của mỗi tuần: 50 phút đầu sẽ giải tiếp đề môn nghe và 40 phút kế để giải tiếp đề môn đọc của buổi 2

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »