Học Tiếng Hàn – Cấu Trúc Câu Phủ Định

Học Tiếng Hàn – Cấu Trúc Câu Phủ Định

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Danh từ (이 /가) 아니다 là hình thức phủ định của 이다 nghĩa là không phải, không là

(이 ) 아니다 Dùng khi danh từ có 받침

(가) 아니다 Dùng khi danh từ không có 받침 .

Vd:사과가 아닙니다 –Không phải quả táo.

가방이 아니에요 –Không phải cặp sách

한국 사람이 아니에요 –không phải người Hàn quốc .

지금은 쉬 는 시간이 아닙니다 –Không phải thời gian nghỉ .

그것은 비싼 물건이 아닙니다 –Cái đó không phải đồ đắt tiền .

이것은 사과가 아니라배 이 다 – Cái này không phải là táo mà là lê

Động từ /tính từ +지않다 hoặc 안+Động từ /tính từ

Có nghĩa là không , không phải .

Cấu trúc : -Tân ngữ +안+ Động từ

-없다 –không có

Vd :친구 를 안 만나요 .-Không gặp bạn bè

공부 하지 않아요 .-Không học

먹지 않아요 –Không ăn

– Dùng 없다 khi không có một thứ gì đó .

Vd:맥주가 없어요 –Không có bia .

한-베 사전이 없어요 .Không có từ điển Hàn-Việt

기다릴 수없 습니다 –Không chờ đợi được.

Động từ /tính từ +지못 하다 Hoặc 못+Động từ

Là hình thức phủ định của động từ và một số tính từ chỉ khả năng, năng lực không đạt được.

Vd: 못마 십니다 –Không uống được

못만들어요 –không làm được

한국말로 펀지 를 쓰지 못합니다 .-Không biết viết thư bằng tiếng Hàn

도서관 에서 는 떠들지 못합니다 –Không làm ồn ở thư viện

장학금 을 받은 적이 없습니다 –chưa bao giờ được nhận học bổng

쓸줄 몰라요 –Không biết cách viết .

컴퓨터 를 사용 할줄 몰라요 –Không biết dùng máy tính .

Trả lời câu hỏi sau theo thể phủ định:

-한국 돈이 있어요 ? – Bạn có tiền Hàn quốc không?

-한국말을 공부 해 요 ? Bạn có học tiếng hàn không

-집에 가요 ? Bạn có về nhà không?

-더 먹어요 ? Bạn có muốn ăn thêm không?

-동생 이 있어요 ? Bạn có em không?

Trả lời

-없어요 .

-공부 안해요 /공부 하자 않아요 .

-집에 안가요 /집에 가지 않아요 .

-안먹어 요 /먹 지 않아요 .

-없어요 .

Chúc bạn thành công

Theo hoctienghanonline

Bài viết cùng chủ đề

Ngữ pháp 서술체-반말체

Ngữ pháp 서술체-반말체

서술체 Sử dụng cấu trúc này khi viết báo, báo...

NGỮ PHÁP –어/아/여 버리다, –고 말다

NGỮ PHÁP –어/아/여 버리다, –고 말다

I.   –어/아/여버리다: *Phạm trù: Trợ động từ *Cấu tạo: Là...

NGỮ PHÁP –대로, [-는/(으)ㄴ/(으)ㄹ]대로

NGỮ PHÁP –대로, [-는/(으)ㄴ/(으)ㄹ]대로

I. –대로 Phạm trù: Trợ từ Cấu tạo: Gắn vào...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »