Từ vựng về âm nhạc

Từ vựng về âm nhạc

23 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


STTTừ vựngNghĩaPhiên âmTừ loại
1박자Nhịppac chaDanh từ
2하모니Hòa âmha mô niDanh từ
3가사Lời bài hátka xaDanh từ
4멜로디Giai điệumê lô điDanh từ
5음표Nốt nhạcưm phyôDanh từ
6리듬Nhịp điệuri tưmDanh từ
7음계Âm, gamưm kyêDanh từ
8독주Solo, đơn catôôc chuDanh từ
9합주Song cahap chuDanh từ
10음에 맞추다Hợp âmưm mê, mat ch’u taĐộng từ
11음악 기구Thiết bị, dụng cụ âm nhạcưm mac ki kuDanh từ
12증폭기Amplifier, âm lychung phuc kiDanh từ
13CDĐĩa CDcdDanh từ
14CD 플레이어CD player, máy chạy đĩa CDcd phư lê i oDanh từ
15헤드폰Headphone, tai nghehê tư phônDanh từ
16하이 파이Hi-fi, hi-fi systemha i pha iDanh từ
17악기Nhạc cụac kkiDanh từ
18마이크Microma i khưDanh từ
19악보대Giá để bản nhạcac pô têDanh từ
20레코드 플레이어Máy ghi âmrê khô tư phư lê i oDanh từ
21스피커Loaxư phi khoDanh từ
22스테레오(Stereo) Âm thanh nổixư thê rê ôDanh từ
23음악 장르Dòng nhạcư mac chang nưDanh từ
24블루스 음악Nhạc bluespư lu xư ư macDanh từ
25클래식 음악Nhạc cổ điểnkhư lê xic ư macDanh từ
26컨트리 음악Nhạc đồng quêkhon thư ri ư macDanh từ
27댄스Nhạc DanceĐên xưDanh từ
28전자 음악Nhạc điện tửchon cha ư macDanh từ
29포크 음악Nhạc dân caphô khư ư macDanh từ
30헤비메탈Nhạc Rock mạnhhê pi mê thalDanh từ
31힙합 음악Nhạc Hiphophi phap ư macDanh từ
32재즈Nhạc Jazzchê chưDanh từ
33라틴 음악Nhạc LatinLa thin ư macDanh từ
34오페라Nhạc Operaô phê raDanh từ
35Nhạc PopPhapDanh từ
36Nhạc RapRêpDanh từ
37레게Nhạc ReggaeRê kêDanh từ
38Nhạc RockRacDanh từ
39테크노Nhạc Technothê khư nôDanh từ
40악단Nhóm nhạcac tanDanh từ

Bài viết cùng chủ đề

NGỮ PHÁP –던,  –었/았/였던

NGỮ PHÁP –던, –었/았/였던

I. –던 Phạm trù: Vĩ tố dạng định ngữ Cấu...

NGỮ PHÁP –조차 VÀ –는/은커녕

NGỮ PHÁP –조차 VÀ –는/은커녕

I. –조차: *Phạm trù: Trợ từ bổ trợ *Cấu tạo:...

Từ Vựng tiếng Hàn về sơ yếu lí lịch

Từ Vựng tiếng Hàn về sơ yếu lí lịch

이력서 - sơ yếu lý lịch 1. 개인 정보 –...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »