Song Ngữ Hàn Việt – 9 Lời Hứa Của Tôi

Song Ngữ Hàn Việt – 9 Lời Hứa Của Tôi

08 / 06 / 2021 - Học tiếng Hàn


Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và ngoại ngữ chưa bao giờ cần thiết như lúc này đặc biệt là Tiếng Hàn, mỗi năm có rất nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, và đó cũng chính là cơ hội cho các bạn trẻ để làm việc và phát triển. Hãy sống tích cực hơn và đừng lười biếng các bạn trẻ nhé.

Xin chia sẻ cho các bạn những câu tiếng Hàn, học để khích lệ lẫn nhau, cùng giỏi và tiến bộ

1. 조급해 하지 마세요. ( 급한 사람은 실수가 많습니다 )

Đừng vội vàng ( những người vội vàng dễ mắc nhiều sai lầm )

2. 화를 내지 마세요. ( 이성을 잃어 가슴을 멍들게 합니다 )

Đừng nóng giận ( dễ đánh mất lý trí và làm tổn thương đến trái tim người khác )

3. 시기하지 마세요. (창조와 생산이 중단됩니다)

Đừng đố kị ( làm ngưng đi sự sáng tạo và không phát huy được khả năng làm việc )

4. 낙심하지 마세요. (절망이 눈덩이처럼 불어납니다)

Đừng nản lòng ( sự tuyệt vọng nó dâng tràn giống như những đống tuyết trắng )

5. 외로워 하지 마세요. ( 세상의 주인공은 당신입니다 )

Đừng cảm thấy cô đơn. ( nhân vật chính của cuộc sống này không ai khác đó chính là bạn )

6. 못남을 한탄하지 마세요. ( 그 모습 그대로 승리를 보이라는 뜻입니다 )

Đừng than vãn về dung mạo của mình ( chính dung mạo đó sẽ cho thấy sự chiến thắng )

7. 속이지 마세요. ( 몸에 종기를 키우며 사는 것과 같습니다 )

Đừng bị lừa gạt ( chăm sóc tốt cho bản thân dù đó là giai đoạn cuối cùng của cuộc sống, đó cũng

giống như việc chúng ta sống mỗi ngày )

8. 게으르지 마세요. ( 스스로를 파괴시키게 됩니다 )

Đừng lười biếng ( sự lười biếng phá hủy chính mình)

9. 얼굴을 찡그리지 마세요. ( 인생의 승패가 얼굴에서 시작됩니다 )

Đừng nhăn mặt (trong cuộc sống này sự thành công hay thất bại đều được bắt đầu từ gương mặt)

Bài viết cùng chủ đề

Nguyên Âm - Phụ Âm Trong Tiếng Hàn

Nguyên Âm - Phụ Âm Trong Tiếng Hàn

Âm vị trong tiếng Hàn được chia ra làm 2...

는 바이다

는 바이다

*Ý nghĩa và cách dùng: - Danh từ phụ thuộc...

NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에

NGỮ PHÁP –기 전에 VÀ (으)ㄴ 후에

I. –기전에: *Phạm trù: Cấu trúc ngữ pháp *Cấu tạo:...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »