NGỮ PHÁP 기/게 마련이다

NGỮ PHÁP 기/게 마련이다

09 / 08 / 2021 - Học tiếng Hàn


*Phạm trù: Cấu trúc cú pháp

*Cấu tạo: Vị từ + Vĩ tố dạng danh từ -기 + vị từ 이다

  • Là cấu trúc mà động từ, tính từ, vị từ이다 kết hợp với –기 trở thành tiểu cú danh từ rồi được tiếp nối bởi마련이다. 마련 là danh từ có nghĩa ‘đương nhiên trở thành như thế’. Dùng với mẫu câu ‘-(으)면 –기 마련이다.

*Ý nghĩa: Những hành động hay sự việc được đặt trước –기 diễn tả sự đương nhiên hay tự nhiên. Vì vậy được dùng đối với quy luật thông thường hay chân lý, dùng nhiều trong cách ngôn hay tục ngữ.

*Ví dụ:

  • 주머니에 돈이 있으면 쓰기 마련이다.

Nếu có tiền trong túi thì dùng thôi.

  • 공부를 잘하면 얼굴도 예뻐 보이기 마련이다.

Nếu học giỏi thì khuôn mặt cũng trông xinh đẹp.

  • 역사는 어떻든지 흐르기 마련입니다.

Lịch sử vẫn qua đi bất luận thế nào.

  • 윗사람이 질서를 안 지키면 아이들도 따라하기 마련이에요.

Người lớn nếu không giữ trật tự thì đương nhiên trẻ con cũng sẽ làm theo.

  • 가: 아이가 말을 빨리 못 해서 걱정이에요.

Con tôi vẫn chưa thể nói rõ nên thật là lo lắng.

나: 다른 아이들하고 놀다 보면 말이 늘기 마련이니까 걱정하지 마세요.

Nếu chơi cùng những đứa trẻ khác thì tự khắc sẽ nói nhiều nên đừng lo lắng quá.

*Phụ chú:

–기 마련이다 được dùng với nghĩa giống như –게 마련이다. –게 마련이다có thể hoán đổi với –기 마련이다 bằng cách dùng vĩ tố dạng trạng ngữ –게 sau động từ/ tính từ để bổ nghĩa cho마련이다 đứng sau.

  • 습도가 높으면 불쾌지수도 높게 마련이지요.

Khi độ ẩm tăng cao thì tất nhiên là mức độ không thoải mái của con người cũng lên cao.

  • 시간이 지나면 사회도 변하고 사람도 변하게 마련이다.

Khi thời gian trôi đi thì đương nhiên xã hội cũng biến đổi và con người cũng thay đổi

Đăng ký ngay

Bài viết cùng chủ đề

Từ vựng tiếng hàn về bóng đá

Từ vựng tiếng hàn về bóng đá

Tổng hợp từ vựng tiếng Hàn của trong lĩnh vực...

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ 적에 VÀ –(으)ㄴ 적이 있다/없다

NGỮ PHÁP –(으)ㄹ 적에 VÀ –(으)ㄴ 적이 있다/없다

I. –(으)ㄹ적에: *Phạm trù: Cấu trúc ngữ pháp *Cấu tạo:...

NGỮ PHÁP –던,  –었/았/였던

NGỮ PHÁP –던, –었/았/였던

I. –던 Phạm trù: Vĩ tố dạng định ngữ Cấu...

Đăng ký ngay nhận nhiều ưu đãi

Trung tâm còn có nhiều chính sách ưu đãi cho tất cả học viên như là các chính sách giảm học phí, chính sách bảo lưu… Nếu học viên vắng không theo kịp bài giảng, trung tâm sẽ sắp xếp giáo viên dạy kèm vào buổi hôm sau, để đảm bảo tiến độ học tập của học viên.

Chương trình học » Đăng ký học »